Ochrona danych osobowych


Przetwarzanie danych osobowych w CAOPOW w Gorzyczkach, PDDz w Gorzyczkach i PPOW w Wodzisławiu Śląskim

Administratorem danych osobowych jest CAOPOW w Gorzyczkach reprezentowany przez Dyrektora CAOPOW.

Dane kontaktowe 32 451 11 51, ul. Wiejska 8, Gorzyczki

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektora ochrony danych :  Bernadeta Donder

e-mail: iodpusz@wp.pl

1   Cel i podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych przede wszystkim z zapewnieniem czasowej opieki i wychowaniem dzieci w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 292 poz. 1720).

2   Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być jednostki takie jak PCPR, MOPS, OPS, Policja , sądy, szkoły i inne jednostki z którymi współpraca wynika z mocy funkcjonujących przepisów prawa; lub jest konieczna do zapewnienia prawidłowej opieki dziecku.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich jak również organizacji międzynarodowych;

W większości przypadków podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

3   Przysługujące Państwu uprawnienia

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów RODO oraz innych przepisów Unii lub przepisów krajowych, odnoszących się do ochrony danych. W celu realizacji powyższych praw mogą Państwo złożyć do nas wniosek.

Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Informacja wytworzona przez:
Tatiana Piprek
email: caopow@dd-gorzyczki.pl
, w dniu:  25‑05‑2018 10:32:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tatiana Piprek
email: caopow@dd-gorzyczki.pl
, w dniu:  25‑05‑2018 10:32:51
Data ostatniej aktualizacji:
22‑08‑2018 22:22:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie