Struktura organizacyjna


1. Do zadań Sekcji Finansowej w szczególności należy:

 1. Realizowanie zadań określonych w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych oraz innych przepisów prawa,
 2. Prowadzenie kasy,
 3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej odpłatności rodziców biologicznych
  i opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających w Powiecie Wodzisławskim,
 4. Sprawowanie kontroli nad prawidłowym i rzetelnym prowadzeniem rachunkowości i sprawozdawczości finansowo-księgowej.

 

2. Do zadań Sekcji Administracyjno-Obsługowo-Gospodarczej w szczególności należy:

 1. Prowadzenie spraw organizacyjnych,
 2. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników,
 3. obsługa sekretariatu,
 4. zabezpieczenie techniczne budynku,
 5. właściwa gospodarka taborem samochodowym,
 6. przygotowywanie procedur naborowych na wolne stanowiska urzędnicze, w tym urzędnicze kierownicze.

 

3. Placówka opiekuńczo-wychowawcza realizuje zadania instytucjonalnej pieczy zastępczej, a w szczególności:

 1. zapewnia opiekę dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej,
 2. obejmuje opieką dzieci zaniedbane środowiskowo i nawiązuje współpracę z rodziną biologiczną tych dzieci,
 3. realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,
 4. umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,
 5. zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

Informacja wytworzona przez:
Tatiana Piprek
email: caopow@dd-gorzyczki.pl
, w dniu:  30‑01‑2011 18:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 453 99 87
, w dniu:  30‑01‑2011 18:23:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑05‑2018 05:56:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie